Over GezondMeNu

GezondMeNu is ontstaan uit de behoefte van bewonersorganisaties zelf. Het initiatief lag bij hen – en samen met de Hogeschool Utrecht, de landelijke bewonerscoöperatie Gebiedonline en tal van maatschappelijke partners werd een waarderingsmodel ontwikkeld. Dit model is simpel en uitnodigend en kijkt echt vanuit bewonersperspectief naar wat ‘werkt’ als het gaat om activiteiten die bijdragen aan gezondheid en welzijn. Denk daarbij aan (informele) activiteiten als wandelgroepen, lotgenotencontact bij dementie of psychische kwetsbaarheid, voetballen in de wijk of een bootcamp met statushouders. 

image

Veel mensen zijn op de een of andere manier bezig met hun gezondheid. Door aandacht voor eten of bewegen, maar ook door dingen samen te doen. Toch zijn er ook mensen die moeite hebben om gezond te leven. Bijvoorbeeld door geld- of tijdgebrek, door ziekte, door drukte thuis of op het werk, door stress. Om hier wat aan te doen en te voorkomen dat mensen ziek worden, wordt er door de gezondheidszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen) ingezet op zogenaamde ‘erkende leefstijlinterventies’. Zoals gezonde voeding, meer sporten, minder roken en drinken. Maar de resultaten van die programma’s blijven achter bij de verwachtingen. Zo kan het verschil in levensverwachting tussen verschillende bevolkingsgroepen oplopen tot wel meer dan 10 jaar.